Àrea de valencià

PROGRAMAS I APLICACIONS

1. Programa Salt Traductor (Generalitat Valenciana)


És un traductor que permet passar els textos del castellà al valencià i a la inversa amb un mètode interactiu que minimitza els errors i garantix una gran qualitat dels textos traduïts.
A més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de concordança... 
Hi ha dos versions del programa:


  • Salt 3.0, que funciona de manera independent.
  • Salt 4.0, que funciona sobre el programa Writer d’OpenOffice. El Salt 4.0 té, al seu torn, dos versions, una per a Windows i una altra per a Linux.

2. Traductor SALT en línia

 http://www.cece.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt.htm

 3. Aplicació Jugallengua (Generalitat Valenciana)


Jugallengua ens ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s’ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua.
L’usuari pot triar entre una modalitat general, en què les preguntes corresponen a diferents apartats (ortografia, lèxic i morfosintaxi), o una modalitat més específica, en què les preguntes van referides a subapartats concrets (accents i dièresi, grafies, vocabulari, errors morfosintàctics, pronoms, etc.). Té la possibilitat d’enregistrar el resultat per a evaluar l’evolució en l’aprenentatge.

4. Programa Pràctic (Generalitat Valenciana)


Pràctic és un programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge, de manera que l’usuari, gràcies al sistema d’autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.
Les activitats de Pràctic estan elaborades a partir de les proves dels diferents nivells de la JQCV: Oral, Elemental, Mitjà i Superior.

5. Aplicació Vine (Generalitat Valenciana)

Vine és un material didàctic de suport a l'aprenentatge del valencià, especialment dissenyat per a l’alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu i que desconeix la nostra cultura i la nostra llengua.VOCABULARI I MATERIAL DIDÀCTIC

1. Material didàctic: Cartells (Generalitat Valenciana)

2. Vocabulari de barbarismes (Generalitat Valenciana)

Aquest llibre en PDF es molt interesant per a corregir errors habituals de la parla.

3. Recursos per a l'aprenentatge del Valencià (Universitat Politècnica de València)

En aquesta pàgina podeu trobar vídeos de classes en valencià, només s'ha de trobar el tema i escoltar.


LECTURES I DICTATS

1. Pràctiques de lectures i dictats (Generalitat Valenciana)

Els dictacts només són per als nivells mitjà (C1) i superior (C2).

2. Dictats per a l'autoprenentatge del valencià (Universitat de València)

Els dictacts són per als nivells elemental (B1), mitjà (C1) i superior (C2).


3. Dictats en línia (Universitat Politècnica de València)

Els dictacts són per als nivells elemental (B1), intermedi (B2), suficència (C1) i superior (C2).

4. Dictats d'autoaprenentatge de valencià (Universitat Jaume I)

Els dictats són per als nivells elemental (B1), mitjà / suficència (C1) i superior (C2).

FONÈTICA

1. Pràctiques de fonètica amb Fonet (Universitat d'Alacant)

La Universitat d'Alacant ha editat un CD per a practicar la fonètica valenciana.

2. Guía de correcció fonètica en línia (Gabriel Biblioni)

En aquesta página teniu correció, orientació i models de pronunciació.

3. SAÓ: Sistema d'ajuda a la lectura en veu alta del valencià (Universitat d'Alacant - Acadèmia Valenciana de la Llengua)

Es tracta d'un programa que anota textos per a indicar la pronunciació correcta de mots conflictius, ja que les gramàtiques i diccionaris no sempre aporten la informació necessària.

 

EXERCICIS I PROVES

1. Proves anteriors de la JQCV (Generalitat Valenciana)


2. Exercicis (Universitat Politècnica de València)

En aquesta pàgina teniu exercicis per als nivells oral (A2), elemental (B1), mitjà (C1) i superior (C2).

3. Exercicis de nivell superior (C2) (Diputació de València)

4. Curs de valencià en línia INTER-VAL (Generalitat Valenciana)   Este curs està dissenyat com a activitats d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixement de valencià que té assolit.

5. Exercicis autocorrectius (Universitat d'Alacant)

En aquesta página, mantinguga per Héctor Gonzàlvez, teniu tot tipus de exercicis classificats per temes.


JOCS DE LLENGUA PER A MÒBILSVOLUNTARIAT PEL VALENCIÀÉs el projecte de participació lingüística que té per objectiu posar en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar amb persones que volen llançar-se a parlar en valencià.

En aquesta pàgina podeu enregistraros per accedir al voluntariat pel valencià.
L'Ajuntament de Sedaví, està adherit al programa "Voluntariat pel Valencià", les persones interessades a participar, bé com a voluntaris o com a aprenents poden passar per l'Ajuntament e informar-se.